Σε καραντίνα σαν κορωνοϊός στην Κίνα ο Αριστοτέλης


Στις 11 Φεβρουαρίου 1978 η κυβέρνηση της Κίνας ήρε την απαγόρευση των βιβλίων του Αριστοτέλη


Το ξέρατε, ότι ο Αριστοτέλης ήταν απαγορευμένος στην Κίνα από το κομμουνιστικό καθεστώς, σαν να τον είχαν σε καραντίνα, όπως ολόκληρη την περιοχή Γουχάν στην Κίνα, λόγω του Κορωνοίού;

Στις 11 Φεβρουαρίου του 1978 όμως η κυβέρνηση της Κίνας ήρε την απαγόρευση των βιβλίων του μεγάλου Έλληνα φιλοσόφου, όπως και των Γουίλιαμ Σαίξπυρ, Καρόλου Ντίκενς.

Ο δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μαθητής του Πλάτωνα, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές, γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής το 384 π.Χ. έγραψε 400 περίπου συνολικά βιβλία, σύμφωνα με τους Αλεξανδρινούς φιλολόγους.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 45 μυριάδες, επακριβώς 445.270 στίχους. Μεγάλο μέρος από το έργο του αυτό χάθηκε. Ανήκε στην κατηγορία των δημόσιων ή "εξωτερικών" μαθημάτων και ήταν γραμμένα σε μορφή διαλογική. Από αυτά σώθηκε μόνο η Αθηναίων Πολιτεία, σ' έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο.
Η Αθηναίων Πολιτεία που ω΄σθηκε σ' έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο


Τα σωζόμενα σήμερα έργα του αντιστοιχούν στη διδασκαλία που ο Αριστοτέλης έκανε στους προχωρημένους μαθητές του και που λέγονται "ακροαματικές ή εσωτερικές". Γι' αυτό και είναι γραμμένα σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο.

Ο κατάλογος του Ησυχίου (είναι προσηρτημένος στη Βιογραφία του Αριστοτέλη) περιλαμβάνει 197 τίτλους συγγραφών και ουσιαστικά συμπίπτει με τον κατάλογο του Διογένη Λαέρτη.

Η συνηθέστερη κατάταξή τους είναι η ακόλουθη:

Λογικά ή Όργανον
Αποτελούν πραγματείες χρήσιμες για τη γνώση και είναι οι εξής έξι:
"Περί Ερμηνείας"
"Κατηγορίαι"
"Αναλυτικά Πρότερα"[28]
"Αναλυτικά Ύστερα"
"Τοπικοί και Σοφιστικοί Έλεγχοι"
Οι πραγματείες αυτές αποτελούν την αιώνια δόξα του φιλοσόφου, γιατί πρώτος αυτός διατύπωσε τους νόμους της ανθρώπινης νόησης και τους τρόπους του συλλογισμού.

Φυσικά

Περιλαμβάνουν τις εξής πραγματείες:
"Φυσική ακρόαση" (βιβλία 8)
"Περί ουρανού" (βιβλία 4)
"Περί γενέσεως και φθοράς" (βιβλία 3)
"Μετεωρολογικά" (βιβλία 4)
"Περί κόσμου" (ψευδεπίγραφο)
Βιολογικά
"Περί ζώων ιστορίας" (βιβλία 10)
"Περί ζώων μορίων" (βιβλία 4)
"Περί ζώων πορείας" (1 βιβλίο)
"Περί ζώων κινήσεως"
"Περί ζώων γενέσεως" (βιβλία 5)
"Περί φυτών" (ψευδεπίγραφο)
Με τα έργα του αυτά έγινε ο δημιουργός της φυσικής επιστήμης, της ζωολογίας και της συγκριτικής ανατομίας. Με τις πραγματείες αυτές έστρεψε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική συζήτηση στο γόνιμο έδαφος του αισθητού κόσμου.

Περί ψυχολογίας
"Περί ψυχής" (βιβλία 3)
"Περί αισθήσεως και αισθητών"
"Περί μνήμης και αναμνήσεως"
"Περί ύπνου και εγρηγορήσεως"
"Περί ενυπνίων"
"Περί μαντικής της εν τοις ύπνοις"
"Περί μακροβιότητος και βραχυβιότητος"
"Περί ζωής και θανάτου"
"Περί αναπνοής"
"Περί πνεύματος" (ψευδεπίγραφο)
Εκτός από το πρώτο, τα υπόλοιπα της ομάδας αυτής είναι γνωστά με το κοινό όνομα "Μικρά φυσικά".

Μετά τα φυσικά
Από το Μετά τα φυσικά ή πρώτη φιλοσοφία, όπως το αποκαλούσε ο Αριστοτέλης προήλθε ο όρος "μεταφυσική" των νεότερων χρόνων. Στα 12 βιβλία που ακολουθούν τα Φυσικά προσθέτουν συνήθως και τη διατριβή "Περί Μελίσσου, Ξενοφάνους και Γοργίου" (πιθανώς ψευδεπίγραφο). Στην ομάδα αυτή των έργων του ο Αριστοτέλης εξετάζει τις πρώτες αρχές όλων των όντων και των "κινουμένων" και των "ακινήτων".

Τα "Ηθικά Νικομάχεια" μεταφρασμένα στα λατινικά
Ηθικά
"Ηθικά Ευδήμεια" (βιβλία 7)[29]
"Ηθικά μεγάλα" (βιβλία 2)
"Ηθικά Νικομάχεια" (βιβλία 10)
Αυτά ιδιαίτερα τα τίμησαν οι θεολόγοι.

Πολιτικά
"Πολιτικά" (βιβλία 9)
"Αθηναίων Πολιτεία"
"Οικονομικά" (βιβλία 2)
Αποτελούν, και σήμερα ακόμα, τη βάση των ερευνών για όσους ασχολούνται με τις πολιτικές επιστήμες.

Τεχνικά
"Ρητορική" (βιβλία 3)
"Ποιητική" (βιβλίο 1, με πιθανή ύπαρξη και δεύτερου βιβλίου που δεν διασώθηκε)

Με πληροφορίες από Sansimera.gr και Wikipedia

Σχόλια